Tilbage til forsiden

Med denne side vil jeg prøve at give nogle tips og vise lidt billeder af, hvordan jeg har ombygget en 7,5 m bred 25 tands ammoniaknedfælder til en 6,0 m bred 12 tands nedfælder der både kan nedfælde ammoniak efter såning, samt når roerne er kommet op.

Problemet har været at få opbygget noget grej der både kan lukke hurtigt for ammoniakken lige efter tanden samtidig med det giver en god beskyttelse mod jord der bliver kastet ind på rækkerne. Begge dele er især meget vigtige, når der nedfældes efter at roerne er kommet op, da bare en lille smule ammoniakgas vil svide roerne.

Fordelen ved at vente med at nedfælde til efter såning er, at jorden kan nå at blive mere tør og det fremmer såningen i en travl tid, men ulempen er, at der skal køres en tur mere over marken og det skader forpløjningerne lidt, hvis der vendes på roerækkerne. Fremtiden vil vise om der kan opnås et merudbytte ved at dele gødningen af to gange, hvorved det kunne blive aktuelt at give lidt startgødning ved såning og senere nedfælde ammoniak.

Billeder fra 2008 sæsonen.

       

       

       

       

Til 2009 sæsonen er nedfælderen påbygget en ekstra omvendt stenplov og en trykrulle for at være helt sikker på,
at der bliver lukket for ammoniakken. Billederne nedenunder.

       

Nedenunder er det billeder fra nedfældning i 2009 sæsonen. Maskinen blev afprøvet sidste gang d. 4 juni uden det skabte 
problemer, hvor roerækkerne var omkring 30 cm brede.

       

       

Et billede af påfyldning af ammoniak modtaget direkte fra Polen i specialbygget transporter.